Základní informace o prodeji fotografií

26.10.2014 16:01

V dnešním článku se optimisticky zaměřím na ty, kterým se moje fotografie líbí natolik, že by měli zájem si některou pořídit. Velmi mne těší, že už nejde jen o výjimky, ale počet takových vážných zájemců se postupně zvyšuje.

Přiznávám se, že jsem nikdy nepočítal s tím, že bych své fotografie prodával. Chtěl jsem je ukázat veřejnosti, což jsem si splnil během svých tří výstav, ale ani jedna z výstav nebyla v pravém smyslu slova prodejní, tzn. že by každé fotografii byla přiřčena konkrétní prodejní cena. Od začátku své první výstavy jsem ale čelil mnoha otázkám z řad návštěvníků a známých: Za kolik by se ta či ona fotografie dala koupit? Zpočátku jsem o něčem takovém vůbec nepřemýšlel a zájemce o informace jsem odbýval a odkazoval je na individuální domluvu po výstavě.

Od té doby se ale odehrálo mnohé. Především po poslední výstavě v Rytířské ulici v Praze se počet zájemců o fotky zvýšil a mne až překvapilo, že existují vážní zájemci, kteří nelitují peněz a jsou ochotni si mou fotografii koupit, aby jim zkrášlila jejich byt či domek. Někteří se hned ve výstavním sále do nějaké konkrétní fotky doslova zamilovali a jako zájemci byli do té míry neodbytní, že jsem nakonec musel svolit a vytvořit nějaké standardní obchodní podmínky. I když každý jednotlivý obchod se zvětšeninou mé fotografie je výsostně individuální, přece jen bude dobré, když tu zveřejním alespoň základní pravidla a obecné informace, aby měli všichni případní zájemci určitou představu.

Podmínky prodeje:

Fotografie je reprodukční umění a teoreticky je možné od každé fotografie udělat téměř nekonečné množství kopií. Zájemci o fotografie by ale měli mít jistotu, že od každé fotografie bude vytvořeno jen limitované množství zvětšenin. Proto se v případě prodeje fotografie smluvně zavazuji, že nebude vytvořeno více než X signovaných zvětšenin (zatím používám většinou X = 10 kusů, do tohoto počtu se nepočítají 2-3 autorské kopie pro mou osobní potřebu). Velikost prodávaných zvětšenin a autorský štítek dodávaný spolu s fotografií (je na něm název fotografie, informace o místě, času a podmínkách pořízení fotky a také můj vlastnoruční podpis) zaručují, že je fotka udělaná z autorského digitálního nebo filmového originálu, a nejde tedy o pokoutní kopii staženou třeba z internetu. Přímo z autorského štítku fotografie (případně z textu smlouvy) musí být rovněž patrné, o kolikátou zvětšeninu fotografie se jedná a kdy byla vytvořena.

Ve smlouvě se rovněž zavazuji, že práva k prodané fotografii bez souhlasu kupujícího nepostoupím jiné osobě (např. fotobance). Originální digitální soubor nebo negativ zůstává výhradně v mém vlastnictví.

Cena fotografie:

Základním formátem prodávané fotografie je rozměr 70x50 cm případně u nestandardních formátů 70 cm jako delší strana fotky (v tomto formátu byly fotografie vystavovány v Dobřichovicích i v Rytířské ulici). Podle toho, o jakou jde fotografii (záleží např. na tom, jakou má „výstavní historii“) a kolikátá je to zvětšenina, se cena pohybuje orientačně od 3 500 Kč do 5 000 Kč (bez rámu). Ve speciálních případech, např. když už jsou k dispozici jen poslední zvětšeniny (jde tedy o mimořádně žádanou fotografii) se může cena dostat výš. Záleží ovšem vždy i na mnoha dalších okolnostech, např. na počtu prodávaných kusů, každý obchod je proto sjednáván individuálně a s individuálními podmínkami a cenou a vyřizuji ho osobně. Každého zájemce o své fotografie chci osobně poznat a osobně mu zajistit plnou spokojenost s výběrem obrazů a jejich finální kvalitou. Neosobní e-shop u mne zatím opravdu nenajdete :-).

—————

Zpět