Vydří amfiteátr (2011) - Šumava, kaňon řeky Vydry poblíž zaniklé Hálkovy chaty

Vydří amfiteátr (2011) - Šumava, kaňon řeky Vydry poblíž zaniklé Hálkovy chaty

—————

Zpět