2016 Pod Lipami, Prague-Vrsovice

 

March 7 - May 2, 2016: Exhibition in the Restaurant/Gallery

Pod Lipami in Prague-Vrsovice

 


E-catalog of the Exhibition

/album/e-katalog-vystavy1/a192-posledni-zub-orig-low-jpg3/
/album/e-katalog-vystavy1/a253-unaseni-orig-low-jpg2/
/album/e-katalog-vystavy1/a251-osnova-linie-zivota-orig-low-jpg3/
/album/e-katalog-vystavy1/a204-skala-hx-orig-low-jpg3/
/album/e-katalog-vystavy1/a254-mezi-vydrimi-kameny-orig-low-jpg2/
/album/e-katalog-vystavy1/a078-u-fialoveho-jezirka-orig-low-jpg4/
/album/e-katalog-vystavy1/a056-modlitba-stromu-orig-low-jpg5/
/album/e-katalog-vystavy1/a009-barvinkovani-orig-low-jpg4/
/album/e-katalog-vystavy1/a013-meteorit-v-rybnicku-brcalnik-orig-low-jpg4/
/album/e-katalog-vystavy1/a027-symetrie-slecny-carmen-orig-low-jpg4/
/album/e-katalog-vystavy1/a031-ve-vecernim-slunci-orig-low-jpg4/
/album/e-katalog-vystavy1/a059-tresnove-slunce-orig-low-jpg4/

—————